- - -

Önemli Tarihler
1 Mayıs
2022
Kayıt & Konaklama
İsim Bildirme Son Tarihi
4 Şubat
2022
Kayıt & Konaklama
Erken Ödeme Tarihi
1 Mart
2022
Kayıt & Konaklama
Son İptal Tarihi
Bizi Takip Edin!

BİLİMSEL PROGRAM

KURS / ARIBURNU SALONU
13:30 - 15.45
KLİNİKTE MOLEKÜLER ONKOLOJİ UYGULAMALARI
Oturum Başkanları: Hülya Yazıcı, Taflan Salepçi
13:30 - 14:00
Kişiselleştirilmiş Tedavilerde Yeni Teknolojiler
Cengiz Yakıcıer
14:00 - 14:30
Klinik Kullanımda NGS
Fatma Şen
14:30 - 15:00
Liquid Biyopsinin Rasyoneli
Atıl Bişgin
15:00 - 15:30
Liquid Biyopsinin Klinik Uygulaması
Ali Murat Sedef
15:30 - 15:45
Tartışma
15:45 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 18:00
Oturum Başkanları: Bülent Orhan, Doğan Uncu
16:00 - 16:30
İmmünoterapiye Yanıtın Prediktif Faktörleri
Vedat Bayoğlu
16:30 - 17:00
İmmünoterapiye Yanıt Değerlendirmesi
Yeşim Yıldırım
17:00 - 17:30
Workshop-1 / Moleküler Genetik
Cengiz Yakıcıer, Atıl Bişgin, Fatma Şen, Ali Murat Sedef
17:30 - 18:00
Workshop-2 / İmmünoterapi Vaka Tartışması
Yeşim Yıldırım, Vedat Bayoğlu
İLKADIM SALONU
08:30 - 10:00
DR. UĞUR YILMAZ OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ALT GİS TÜMÖRLERİ
Moderatör: Bülent Karabulut
Vaka 1 İbrahim Çil
Vaka 2 Baran Akagündüz
Panelistler:
Cerrah İlter Özer
Radyasyon Onkolog Banu Atalar
Radyolog Nagihan İnan Gürcan
Tıbbi Onkolog Ali Ayberk Beşen
Patolog Şebnem Batur
10:00 - 10:40

TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU
ALK+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri'nde Brigatinib Tedavisi
Oturum Başkanı: Ahmet Özet
Konuşmacı: Aziz Karaoğlu
10:40 - 11:55
GİS TÜMÖRLERİ: ÜST GASTROİNTESTİNAL KANSERLER
Oturum Başkanları: Şuayib Yalçın, Hüseyin Engin
10:40 - 11:00
Özofagus ve Mide Kanserlerinde Evreleme Nasıl Yapılmalı?
Erman Aytaç
11:00 - 11:20
Lokal İleri Özofagus Kanserlerinde Definitif KRT vs Neoadjuvan Tedaviler: Non-Operatif Yaklaşım Kimlere Yapılmalı?
Gürbüz Görümlü
11:20 - 11:40
Metastatik Mide Kanserlerinde Yeni Tedavi Seçenekleri
Mahmut İlhan
11:40 - 11:55
Tartışma
11:55 - 12:30
DÜNDEN BUGÜNE KANSER
Konuşmacı: Necdet Üskent
12:30 - 13:00
AÇILIŞ
USTALARA SAYGI PLAKET TÖRENİ
13:00 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:30 - 14:10

ABDİ İBRAHİM UYDU SEMPOZYUMU
Biyoteknoloji ile Türkiye'nin İyileştiren Gücü - Abdi İbrahim
Oturum Başkanı: Serdar Turhal
Konuşmacılar: Oğuz Mülazımoğlu, Ali Özüer
14:10 - 15:25
KOLON KANSERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Faruk Aykan, Abdurrahman Işıkdoğan
14:10 - 14:30
Kolorektal Kanserlerde İmmünoskor ve Minimal Rezidüel Hastalık Tespitinin Klinik Önemi
Banu Öztürk
14:30 - 14:50
Metastatik Kolon Kanserlerinde Moleküler Marker Bazlı Tedavi Yaklaşımı
Leyla Özer
14:50 - 15:10
GİS Kanserlerinde SRC+HİPEC- Kimlere Yapılmalı? HİPEC İçin Tedavi Rejimi Fark Eder mi?
Vehbi Erçolak
15:10 - 15:25
Tartışma
15:25 - 16:05

ECZACIBAŞI UYDU SEMPOZYUMU
Arvila, Artısı Fazla!
Oturum Başkanı: Gökhan Erdem
Konuşmacılar: İsmail Ertürk, Ozan Yazıcı
16:05 - 17:20
NON TÜBÜLER GİS KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Mustafa Altınbaş, Mustafa Yaylacı, Orhan Türken
16:05 - 16:25
Safra Yolu Tümörlerinde Moleküler Yolaklar ve Tedavi
Ebru Çılbır
16:25 - 16:45
HCC'de Yeni Tedaviler
Erkan Doğan
16:45 - 17:05
GİST Sistemik Tedaviler: Bugünü ve Geleceği
Devrim Çabuk
17:05 - 17:20
Tartışma
CONK BAYIRI SALONU
08:30 - 10:00
DR. EŞMEN BALTALI OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ERKEN EVRE MEME KANSERİ
Moderatör: Berna Öksüzoğlu
Vaka 1 Emre Yekedüz
Vaka 2 Ayşegül İlhan
Panelistler:
Cerrah Cihan Uras
Radyasyon Onkolog Gökhan Özyiğit
Radyolog Gül Esen İçten
Tıbbi Onkolog Mehmet Aliustaoğlu
Patolog Handan Kaya
Nükleer Tıp Emre Entok
10:40 - 11:55
MEME KANSERİ - I
Oturum Başkanları: Fikri İçli, Handan Onur, Duygu Derin
10:40 - 11:00
Erken Evre Luminal Tip Meme Kanserinde Kime Kemoterapi Verilmeli?
Çetin Ordu
11:00 - 11:20
Erken Evre Her2+ Meme Kanserinde Optimal Tedavi
Mutlu Doğan
11:20 - 11:40
Erken Evre Üçlü Negatif Meme Kanserinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Murat Koçer
11:40 - 11:55
Tartışma
13:00 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
14:10 - 15:25
ONKOLOJİK TEDAVİ SONRASI YANIT DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları: Taner Demirer, Akın Yıldız
14:10 - 14:30
Patolojik Yanıt Değerlendirme
Fatma Tokat
14:30 - 14:50
Radyolojik Yanıt Değerlendirme
Nuri Tasalı
14:50 - 15:10
PET-CT Yanıt Değerlendirme
Nuri Arslan
15:10 - 15:25
Tartışma
16:05 - 17:20
MEME KANSERİ - II
Oturum Başkanları: Haluk Onat, Sadık Muallaoğlu
16:05 - 16:25
Meme Kanserinin Nadir Tiplerinde Tedavi
Gökmen Umut Erdem
16:25 - 16:45
Neoadjuvan Sistemik Tedavi Almış Meme Kanserli Hastalarda Adjuvan Radyoterapi Hangi Hastaya, Hangi Bölgelere?
Nuran Beşe
16:45 - 17:05
Ailesel Meme Kanserlerinde Tedavi ve Takip Yaklaşımı
Kezban Nur Pilancı
17:05 - 17:20
Tartışma
ANAFARTALAR SALONU
08:30 - 10:00
DR. OSMAN MANAVOĞLU OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: MOLEKÜLER ONKOLOJİ
Moderatör: Özlem Er
Vaka 1 Cengiz Karaçin
Vaka 2 İlker Nihat Ökten
Panelistler:
Patolog Nalan Akyürek
Tıbbi Genetik Atıl Bişgin
Tıbbi Onkolog Ömer Fatih Ölmez
10:40 - 11:55
MALİGN MELANOMDA SİSTEMİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Binnaz Demirkan, Meral Günaldı
10:40 - 11:00
Malign Melanomda Adjuvan Tedavinin Geçmişten Günümüze Değişimi
Nalan Akgül Babacan
11:00 - 11:20
Metastatik Hastalıkta Moleküler Genetik Analiz Temelli Tedavi
Umut Demirci
11:20 - 11:40
Metastatik Malign Melanomda İmmünoterapi Bazlı Tedaviler
Alpaslan Özgün
11:40 - 11:55
Tartışma
13:00 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
14:10 - 15:25
İMMÜNO-ONKOLOJİ - I
Oturum Başkanları: Günnur Deniz, Işıl Somalı
14:10 - 14:30
Kanser Tedavisi Temel İmmünolojinin Oyuncuları: Ne? Neden? Nasıl?
Esin Çetin
14:30 - 14:50
Tümör Mikro Çevresi ve Kanser Metastaz Mekanizmaları
Mustafa Yıldırım
14:50 - 15:10
İmmünoterapi Çalışmalarının Kliniğe Yansıması
İrfan Çiçin
15:10 - 15:25
Tartışma
16:05 - 17:20
İMMÜNO-ONKOLOJİ - II
Oturum Başkanları: Hüseyin Mertsoylu, Süleyman Alıcı
16:05 - 16:25
İmmüno-Onkolojik Tedavilerde Biomarkerların Önemi
Cem Mirili
16:25 - 16:45
İmmüno-Onkolojik Tedavilerde Direnç Mekanizmaları
Mehmet Artaç
16:45 - 17:05
Solid Tümörler İçin Adoptif Selüler Tedavi
Ali Alkan
17:05 - 17:20
Tartışma
17:00 - 18:15
UZMANINA DANIŞ OTURUMU
İLKADIM SALONU
Konu: Metastatik Özofagus Kanserleri
Mentor: Sezai Vatansever
Vaka Sunucusu: Alper Yaşar
Vaka Sunucusu: Ferhat Ferhatoğlu
CONK BAYIRI SALONU
Konu: MSI-H Tümörlerde Tedavi
Mentor: Bülent Yalçın
Vaka Sunucusu: Mehmet Murat Zerey
Vaka Sunucusu: Hatice Yılmaz
ANAFARTALAR SALONU
Konu: Nöroendokrin Tümörler
Mentor: Özcan Yıldız
Vaka Sunucusu: Hasan Çağrı Yıldırım
ARIBURNU SALONU
Konu: Gist
Mentor: Dilşen Çolak
Vaka Sunucusu: Nurullah İlhan
SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - I
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ - I
Oturum Başkanları: Canfeza Sezgin, Murat Arslan
Tartışmacılar: Tarkan Yetişyiğit, Didem Taştekin
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-001
Adjuvan kemoterapi verilen lokal ileri mide kanserinde prognostik faktörler
Hasan Çağrı Yıldırım
S-002
Metastatik Safra Yolları Ve Safra Kesesi Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Mutlak Lenfosit, Albumin, Hemoglobin, C-Reaktif Protein Ve Ldh Düzeylerinin Sağkalım Üzerine Etkisi Tek Merkez Deneyimi
Burçin Çakan Demirel
S-003
Hepatosellüler Kanserde Lenfosit Aktivasyon Gen-3 (LAG-3) ve CD-73 Ekspresyonu ve Prognostik Önemi
Murat Ayhan
S-004
Immunhistokimyasal FoxP3 ve CD163 Ekspresyonunun Lokal Ileri Rektum Karsinomlarin Neoadjuvan Tedavisindeki Prediktif Rolü. IZOG (İzmir Onkoloji Grubu) Çalışması
Özlem Özdemir
S-005
Küratif rezeksiyon uygulanan erken evre kolon kanseri hastalarında onkolojik sağkalımı etkileyen faktörler
Abdulkadir Koçanoğlu
S-006
İleri Evre Pankreas Kanserinde FOLFİRİNOX Sonrası Gemsitabine Bazlı Tedavilerin Etkinliği
Osman Sütçüoğlu
S-007
Opere erken evre mide kanserinde mikrosatellit insitabilitenin prognostik değeri
Levent Emirzeoğlu
S-008
Gastrointestinal sistem maligniteli hastalarda demir eksikliği ve kronik hastalık anemisi ayırıcı tanısında soluble transferrin reseptör düzeylerinin yeri
Perihan Perkin
S-009
Lokal İleri Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi Ve Mesleki Tecrübe
Elif Şenocak Taşçı
S-010
Metastatik Kolorektal Kanser Üçüncü Basamak Tedavisinde Regorafenib ve 5-florourasil Bazlı Rechallenge Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: TOG çalışması
Elif Şenocak Taşçı
S-011
Kolon Kanserinde Intramural Venöz, Lenfatik Ve Perinöral Invazyon Sadece Birer Yanılsama Mı?
Elif Şenocak Taşçı
S-012
Metastatik Kolorektal Kanserde Tedavileri Sırasında CONUT (Controlling Nutritional Status) Skorunun Tümör Özelliklerine Göre Prediktif ve Prognostik Değerinin Belirlenmesi
Merve Keskinkılıç
S-013
Metastatik Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Prognostik Nutrisyonel İndeksin (PNI) Prognoza Etkisi
Merve Keskinkılıç
S-014
Erken Evre Kolon Kanserlerinde RAS/BRAF Mutasyon Durumunun Prognoz ve Nüks Paternine Etkisi
Murat Araz
S-015
Metastatik ras wild-tip kolorektal kanserde idame anti-egfr tedavisinin sağkalım üzerine etkisi
Serdar İleri
S-016
Hedefe Yönelik Tedavi Almış Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda 3. Basamakta Regorafenib: Tek Merkez Klinik Deneyimi
Merve Özkan

SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - II
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - MEME KANSERLERİ - I
Oturum Başkanları: Salim Başol Tekin, Arzu Yaren
Tartışmacılar: Mesut Yılmaz, İrem Bilgetekin
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-017
Hormon reseptör pozitif Her-2 negatif metastatik meme kanserinde androjen reseptör durumuna göre CDK4-6 inhibitörlerin etkinliği
Tahir Yerlikaya
S-018
Yüksek Riskli Meme Kanserli Hastalarda Adjuvan Yüksek Doz Kemoterapi ve Periferik Kan Kök Hücre Transplantasyonu:Tek Merkez ve 20 Yıllık Takip Sonuçları
Fikret Arpacı
S-019
Hormon Reseptör Pozitif Erken Evre Meme Kanser Tanılı Hastalarda TAILOR X Risk Sınıflamasına Göre Klinikopatolojik Faktörler İle Rekürrens Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Çağlar Ünal
S-020
Meme kanserinde düşük Her-2 ve negatif Her-2 ekspresyonunun klinik yansıması
Mahmut Uçar
S-021
Neoadjuvan kemoterapi alan meme kanserli hastaların MR görüntüleme ile değerlendirilmesi patolojik yanıtla uyumlu mudur?
Faruk Aksu
S-022
Östrojen Reseptörü Pozitif, HER-2 Reseptörü Negatif Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Palbosiklib Ve Ribosiklib'in Etkinlik Ve Güvenliliği: Tek Merkez Deneyimi
Akif Doğan
S-023
Triple Negatif Meme Kanseri Hücre Hattı Modelinde Regorafenibin Sisplatine Katkısı
Fatih Gürler
S-024
Neoadjuvan tedavi alan meme kanserli hastalarda klinik ve patolojik faktörlerin patolojik tam yanıt ile ilişkisi
Melek Çağlayan
S-025
Non-metastatik meme kanserinde HER2 diskordansını etkileyen faktörler ve neoadjuvan tedavinin rolü
Senar Ebinç
S-026
Erken Evre ER+/HER2- Meme Kanseri ve Tümör İnfiltre Lenfosit İlişkisi
Bengü Dursun
S-027
Konvansiyonel meme koruyucu cerrahiye uygun alternatif bir yöntem; onkoloplastik meme koruyucu cerrahi
Halit Özgül
S-028
Erkek meme kanseri olgularının retrospektif analizi
Oktay Ünsal
S-029
İleri evre hormon pozitif meme kanseri hastalarında kullanılan CDK4/6 inhibitörlerinin etkinlik ve güvenlik açısından değerlendirilmesi: Tek merkez gerçek yaşam verileri
Sedat Biter
S-030
Meme Kanserli Hastalarda Diyetle Alınan İleri Glikasyon Son Ürünlerinin İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçleriyle İlişkisinin Değerlendirilmesi: 12 Aylık İzlem Çalışması
Şenay Burçin Alkan
S-137
Türk Tıbbi Onkologlarının Üçlü Negatif Meme Kanserine Yönelik Güncel Bakış Açıları
Murat Keser

SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - III
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - CİLT VE BEYİN TÜMÖRLERİ, MOLEKÜLER ONKOLOJİ VE İMMUNO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Uğur Coşkun, Alper Ata
Tartışmacılar: Dilek Erdem, Emrah Eraslan
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-031
Glioblastoma multiforme hastalarında charlson komorbidite indeksinin prognostik önemi
Hatice Yılmaz
S-032
Glioblastome multiformede standart tedaviye valgansiklovir eklenmesinin sağkalıma katkısı
Kadriye Bir Yücel
S-033
Türkiye'deki Medikal Onkologlar Genetik Analizlerde Neyi Arar Neyi Bulur: Anket Sonuçları
Ertuğrul Bayram
S-034
Türkiye'deki Medikal Onkologlar Genetik Analizleri Neden İstiyor, Nasıl Değerlendiriyor?
Ertuğrul Bayram
S-035
Solid tümörlerin yönetiminde likit biyopsinin rolü
Mustafa Yıldırım
S-036
İleri Evre Malignitelerde İmmüncheckpoint İnhibitörleri ile Eş Zamanlı Verilen Antihistaminiklerin Sağkalım Katkısı ile İlgili Gerçek Yaşam Verileri
Eda Eylemer Mocan
S-037
Demir şelatlayıcı ME0053 ve ME0055 bileşiklerinin kanserli hücrelerin proliferasyonu üzerindeki etkisinin SH-SY5Y (Nöroblastom) hücrelerinde incelenmesi
Özgür Tanrıverdi
S-038
Dikey Olarak Hizalanmış Çok Duvarlı Karbon Nanotüp İskelelerde HeLa Hücre Büyümesinin Taramalı Elektron Mikroskobu Çalışması (Scanning Electron Microscope Study of HeLa Cell Growth on Vertically-Aligned Multi-Walled Carbon Nanotube Scaffolds)
Cengiz Kurtman
S-039
Kanser hastalarında sarkopeni ve sistemik inflamatuvar belirteçlerin immünoterapi yanıtı üzerine olan etkisi
Enes Üçgül
S-040
ctDNA ve FFPE temelli tümör mutasyon yükü (TMB) tespiti gerçek dünya verisi: Türkiye
İbrahim Boga
S-041
İmmün Kontrol Nokta İnhibitörlerine bağlı Pulmoner Toksisiteyi (irAE-PN) Ne Kadar Tanıyoruz ?
İrem Kolsuz
S-042
İç hastalıkları asistanlarının immun check-point inhibitörleri ile ilişkili immün toksisite farkındalığı
Nihan Şentürk Öztaş
S-043
Tümör mutasyon yükü (TMB) ve mikrosatellit instabilite (MSI) analizinde tek basamak test stratejisi: Gerçek klinik laboratuvar uygulaması
Özge Sönmezler
İLKADIM SALONU
07:30 - 08:15

MSD UYDU SEMPOZYUMU - UZMANINA DANIŞ (Katılımcı sayısı davetliler ile sınırlıdır.)
İleri Evre Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri
Konuşmacılar: Bülent Erdoğan, İlhan Hacıbekiroğlu
08:30 - 10:00
DR. İBRAHİM TÜRKER OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Moderatör: Zafer Arık
Vaka 1 Seval Ay
Vaka 2 Duygu Bayır Garbioğlu
Panelistler:
Radyasyon Onkolog Evrim Tezcanlı
Radyolog Nuri Tasalı
Cerrah Tugan Beşe
Tıbbi Onkolog Şahin Laçin
10:00 - 10:40

MERCK UYDU SEMPOZYUMU
1L Maintenance in UC; New Era & New Treatment Option
Moderatör: Yüksel Ürün
Konuşmacı: Thomas Powles
10:40 - 11:55
MİKROBİYATA VE KANSER
Oturum Başkanları: Şeref Kömürcü, Ülkü Yalçıntaş Arslan
10:40 - 11:00
Kanser Etyolojisinde Mikrobiyata
Eser Kutsal
11:00 - 11:20
Kanser Tedavisine Mikrobiyatanın Etkisi
Öztürk Ateş
11:20 - 11:40
Mikrobiyata, Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri ile Değiştirileblir mi?
Evrim Tezcanlı
11:40 - 11:55
Tartışma
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:30 - 14:10

ARVEN UYDU SEMPOZYUMU
Türkiye’ nin “Hücreden Bitmiş Ürüne İlk Biyobenzeri” FRAVEN’ in Üretim Yolculuğu
Oturum Başkanı: Türkkan Evrensel
Konuşmacı: Turgay Kaçar
14:10 - 15:25
TEDAVİLER GELİŞİYOR, PEKİ YA SORUNLAR?
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Ahmet Alacacıoğlu
14:10 - 14:30
Onkoloji Hastasında Kardiyotoksite Takibi
Elif Eroğlu
14:30 - 14:50
Kanserde Tromboz ve Antikoagulasyon Tedavi Takibi
Erdoğan Selçuk Şeber
14:50 - 15:10
Onkoloji Hastasında Polifarmasi
Atila Karaalp
15:10 - 15:25
Tartışma
15:25 - 16:10

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
Kanserle Mücadele: Onkolojinin Dünü, Bugünü, Yarını
Moderatör: Fazıl Aydın
Kanser Tedavisindeki Yenilikler - Fatih Selçukbiricik
Klinik Çalışmaların Geleceği ve Gerçek Dünya Verileri - Erdem Çubukçu & Atıl Bişgin
Kanserde Kişiselleştirilmiş Tanı & Tedavi ve Kapsamlı Genomik Profilleme - Umut Dişel & Büge Öz
16:10 - 17:25
HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Coşkun Tecimer
16:10 - 16:30
B Hücreli Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapiler
Evren Özdemir
16:30 - 16:50
Lenfoma Tedavilerinin Uzun Süreli Yan Etkilerinin Yönetimi
Ramazan Esen
16:50 - 17:10
Solid Tümörlerde Otolog KIT, Hangi Kanserlerde? Ne Zaman?
Nuri Karadurmuş
17:10 - 17:25
Tartışma
CONK BAYIRI SALONU
08:30 - 10:00
DR. DİNÇER FIRAT OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ÜROGENİTAL TÜMÖRLER
Moderatör: Mustafa Özgüroğlu
Vaka 1 Özgecan Dülgar
Vaka 2 Nilay Şengül Samancı
Panelistler:
Ürolog Semih Ayan
Radyasyon Onkolog Meriç Şengöz
Nükleer Tıp Akın Yıldız
Tıbbi Onkolog Hasan Şenol Coşkun
10:30 - 11:45
ÜROGENİTAL TÜMÖRLER - I
Oturum Başkanları: Yüksel Küçükzeybek, Deniz Tural
10:30 - 10:50
Böbrek Kanserlerinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedaviler
Çağatay Arslan
10:50 - 11:10
Metastatik Böbrek Kanserlerinde Sistemik Tedavi Sıralaması
Turgut Kaçan
11:10 - 11:30
Metastatik Mesane Kanserinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Ali Murat Tatlı
11:30 - 11:45
Tartışma
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
14:00 - 15:15
ÜROGENİTAL TÜMÖRLER - II
Oturum Başkanı: Nurullah Zengin
14:00 - 14:20
Hormon Duyarlı Prostat Kanserinde Kılavuzlar Eşliğinde Sistemik Tedaviler
Murat Araz
14:20 - 14:40
Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Sistemik Tedaviler
İbrahim Tek
14:40 - 15:00
Testis Kanserlerinde Risk Değerlendirmesi, İlk Seri ve Sonrası Tedaviler
Fatih Köse
15:00 - 15:15
Tartışma
16:00 - 17:15
BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanı: Feyyaz Özdemir, Teoman Yanmaz
16:00 - 16:20
Baş Boyun Kanserlerinde İmmünoterapilerin Küratif Tedavi Seçeneklerine Entegrasyonu
Berna Bozkurt Duman
16:20 - 16:40
Metastatik Baş Boyun Kanserlerinde Fark Yaratan Tedavi Seçenekleri
Lütfiye Demir
16:40 - 17:00
Adenoid Kistik Karsinom ve Tükrük Bezi Tümörlerinde Tedavi
Mustafa Karaağaç
17:00 - 17:15
Tartışma
ANAFARTALAR SALONU
08:30 - 10:00
DR. MUSTAFA SAMUR OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: AKCİĞER KANSERLERİ
Moderatör: Mustafa Erman
Vaka 1 Ezgi Çoban
Vaka 2 Atike Pınar Erdoğan
Panelistler:
Cerrah Muzaffer Metin
Radyasyon Onkolog Esra Kaytan Sağlam
Radyolog Nagihan İnan Gürcan
Nükleer Tıp Emre Entok
Tıbbi Onkolog Kayhan Ertürk
Patolog Büge Öz
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Çağlar Çuhadaroğlu
10:30 - 11:45
NADİR JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Necati Alkış, Şeyda Gündüz
10:40 - 11:55
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Risk Grupları ve Sistemik Tedaviler
Olçun Ümit Ünal
10:40 - 11:00
Erken ve İleri Evre Sex-Cord Stromal Tümörlerde Sistemik Tedaviler
Nuriye Özdemir
11:00 - 11:20
Uterus Sarkomlarında Sistemik Tedaviler
Nilüfer Bulut
11:20 - 11:40
Tartışma
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
14:10 - 15:25
BEYİN TÜMÖRLERİ
Oturum Başkanları: Hakan Harputluoğlu, Mutlu Demiray
14:10 - 14:30
Yüksek Dereceli Glial Tümörlerin Sistemik Tedavisi
Meltem Ekenel
14:30 - 14:50
Düşük Dereceli Glial Tümörlerin Sistemik Tedavisi
Çiğdem Usul Afşar
14:50 - 15:10
Metastatik Beyin Tümörlerinde Cerrahi Dışı Tedavi Yaklaşımları
Uğur Selek
15:10 - 15:25
Tartışma
16:10 - 17:25
PALYATİF BAKIM VE ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Tuğba Yavuzşen, Mehmet Bilici
16:10 - 16:30
Palyatif Bakım ve Onkoloji İntegrasyonu Nasıl Olmalı?
Tülay Kuş
16:30 - 16:50
5. Vital Bulgu Ağrıda Kanser Hastalarında İnvaziv İşlemler
Tolga Ergönenç
16:50 - 17:10
Kanser Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişimde Doğrular - Yanlışlar
Yusuf Karakaş
17:10 - 17:25
Akılcı İlaç Sunumu
Gökhan Çelenkoğlu
17:25 - 18:40
UZMANINA DANIŞ OTURUMU
İLKADIM SALONU
Konu: Metastatik Kolon Kanseri 2. Sıra ve Sonrası
Mentor: Muhammet Ali Kaplan
Vaka Sunucusu: Zeynep Şeker Oruç
Vaka Sunucusu: Ahmet Gülmez
CONK BAYIRI SALONU
Konu: Jineonkoloji (Endometrium, Servix)
Mentor: Sinan Yavuz
Vaka Sunucusu: Melisa Celayir
Vaka Sunucusu: Nazan Demir
ANAFARTALAR SALONU
Konu: Baş Boyun Kanserleri
Mentor: Bülent Karagöz
Vaka Sunucusu: Burçin Çakan Demirel
ARIBURNU SALONU
Konu: Santral Sistemi
Mentor: Timuçin Çil
Vaka Sunucusu: Oğuzhan Kesen
Vaka Sunucusu: Jamshid Hamdard
SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - I
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - PALYATİF VE HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Bülent Akıncı, Erkan Arpacı
Tartışmacılar: Ahmet Şiyar Ekinci, Özlem Yersal
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-044
Karaciğer Metastatik Karsinomlu Hastalarda Visseral Kriz Esnasında Kemoterapi Zamanlaması
Mustafa Büyükkör
S-045
Kanser ve Beslenme hakkındaki YouTube Videolarının Bilimsel Güvenilirliği ve Popülaritesinin Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Osman Sütçüoğlu
S-046
C-Reaktif Protein/Albümin Oranının Febril Nötropeni Hastalarının 90-Günlük Mortalitesini Öngörmedeki Rolü
Osman Sütçüoğlu
S-047
Onkologların hasta tarafından bildirilen sonuç ölçümleri(PROM) hakkındaki görüşleri ve kullanımı: ulusal anket çalışması
Eda Çalışkan Yıldırım
S-048
Doksorubisine bağlı kardiyotoksisite için potansiyel bir biyobelirteç: miR34a olabilir mi?
Eda Çalışkan Yıldırım
S-049
Hasta ve hasta yakınlarının Multidisipliner Tümör Konseyine katılımları ile ilgili Türk Tıbbi Onkologlarının görüşleri
Mehmet Murat Zerey
S-050
Kanser Hastalarında SARS-CoV-2 Aşıları Yanıtının Antikor Düzeyi İle İzlenmesi
Atike Pınar Erdoğan
S-051
Kanser Hastalarının Yakınlarında İnternetle Tıbbi Bilgiye Ulaşımın Değerlendirilmesi
Emre Yekedüz
S-052
Covid-19 pandemi sürecinde kanser hastaları için online beslenme danışmanlığı ve takibi mümkün mü?
Dilşat Baş
S-053
Aktif Sistemik Tedavi Alan Kanserli Hastalarda İki Doz İnaktif COVID-19 Aşısının ve Üçüncü Doz Rapel mRNA Aşısının İmmünojenisitesinin Değerlendirilmesi
Deniz Can Güven
S-054
Yüksek ve ılımlı riskli emetojenik kemoterapi protokollerinde fosaprepitant kullanımının retrospektif klinik değerlendirilmesi
Özlem Er
S-055
Lokal İleri Triple Negatif Meme Kanserinde Neoadjuvan Dönemde Kullanılan G-CSF nin Patolojik Yanıt Oranlarına Etkisi
Volkan Aslan
S-056
Kanser tedavisinde güncel beklentiler; Çevrimiçi, hasta ve hasta yakını anketi
Umut Demirci
S-057
Kanser hastaları ve hasta yakınlarındaki anksiyete, depresyon ve kanser damgasının, yeni tanı kanser hastalarının tedavi uyumuna etkileri
Gökberk Gözükan
S-058
Kemoterapiye başlanan ve başlanmayan kanser tanılı hastalarda sarkopeni ve malnutrisyon riskinin geriatrik olup olmama durumuna göre değerlendirilmesi
Tuğçe Aytulu
S-134
Metastatik Nöroendokrin Tümörde, Tek Merkez Lutesyum-177 Deneyimi
Mehmet Mutlu Kıdı
S-136
Ergen ve Genç Erişkin Yaş Grubu Solid Organ Kanserleri ve Klinik Seyri: Tek Merkez, İki Klinik Deneyimi
Hüseyin Salih Semiz

SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - II
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - GENİTOÜRİNER SİSTEM KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Umut Kefeli, Suna Çokmert
Tartışmacılar: Serdar Arıcı, İsmail Beypınar
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-059
Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Nivolumab ile Dalak Volümü Arasındaki İlişkinin Prognostik Önemi
Volkan Aslan
S-060
Kastrasyon dirençli metastatik prostat kanseri (mKDPK) tedavisinde 1.basamakta enzalutamid ve abirateron: Progresyonsuz sağkalımı (PFS) predikte eden belirteçler
Fahri Akgül
S-061
Preoperatif RCC hastalarında hematolojik parametrelerin prospektif değerlendirmesi
Özden Demir
S-062
Türkiye’de Üroloji ve Onkoloji hekimlerinin prostat karsinomunda orşiektomi hakkındaki tutumları
Hüseyin Salih Semiz
S-063
Prostat Karsinomunda "Beni Yeme Sinyali" (CD 47) ve Makrofaj Polarizasyonunun (CD 68-CD163) Rolü
Hüseyin Salih Semiz
S-064
Relap/Refrakter Germ Hücreli Tümörlerde Otolog Kemik İliği Transplantasyonu-Tek Merkez Deneyimi
Mehmet Hadi Akkuş
S-065
Tanı Anında Nefrektomi Yapılan Metastatik RCC Hastalarında Bazal IMDC Risk Skoru ve Metastatik Bölge Sayısı Tirozin Kinaz İnhibitörü Sonrası Nivolumab Yanıtı İçin Prediktifmidir?
Volkan Aslan
S-066
Yaşlı Mesane Kanserli Hastalarda Definitif Radyoterapi veya Kemoradyoterapi Yan Etkileri, Sonuçları ve Prognostik Faktörleri
Mukaddes Yılmaz
S-067
Sarcomatoid Renal Cell Carcinoma natural history: A Multicenter Retrospective Study
Elvina Almuradova
S-068
Tek merkez deneyimi: testis kanserleri olgu serisi
Yaşar Culha
S-069
Renal hücreli kanserli hastaların klinik ve histopatolojik özelliklerinin analizi ve LIPI indeksinin genel sağkalım üzerindeki etkisi, tek merkez deneyimi
Beyza Ünlü
S-070
Metastatik Renal Hücreli Karsinom Hastalarında Sıralı Tedavide Sağkalım, Toksisite ve Maliyet Analizi
Okan Turhan
S-071
Ga-68 PSMA PET/BT’nin Prostat Kanserlerinde İlk Evrelemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve İnsidental Bulgular
Rabiye Uslu Erdemir
S-072
Yeni nesil hormonal tedavi alan metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri hastalarında pan-immün inflamasyon değeri ve sağkalım arasındaki ilişki
Satı Coşkun Yazgan
S-073
Mesane Kanserinin Oluşumunda ve Gelişiminde Rol Oynayan Hub Genlerinin Biyoinformatik Analizle Taranması, Doğrulanması ve Potansiyel Prognostik Biyobelirteçlerin Belirlenmesi
Shaghayegh Rezapourbehnagh
S-135
Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde, Tek Merkez Lutesyum-177-PSMA Deneyimi
Yasemin Aydınalp Camadan

SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - III
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ - II
Oturum Başkanları: Cumhur Demir, Esin Oktay
Tartışmacılar: Erdinç Nayır, Fatma Buğdaycı Başal
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-074
Pankreatobilier kanserli hastalarda dolaşan tümör hücrelerinin prognostik önemi
İlkay Tuğba Ünek
S-075
Pankreatobilier kanserli hastalarda serum hepatosit büyüme faktörü ile sistemik enflamasyon biyobelirteçleri arasında ilişki
İlkay Tuğba Ünek
S-076
Opere pankreas kanserinin adjuvan tedavisinde gemsitabin, infüzyonel 5-fluorourasil ve yüksek doz folinik asit (GEMFUFOL) kombinasyonu
İlkay Tuğba Ünek
S-077
Erken Mide Kanserinde Sağkalımı Öngörmede Metastatik Lenf Nodu Oranı ve Pozitif Lenf Nodu Log Odds Değerinin (LODDS) Prognostik Önemi
Kadriye Bir Yücel
S-078
Metastatik kolon kanserinde NTRK alterasyonu özellikleri
Canan Karan
S-079
Kolorektal kanserde gen füzyonlarının klinik ve moleküler özellikleri
Canan Karan
S-080
Lokal İleri Rezeke Edilemeyen ve Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Öncesi İnflamasyon Yanıtı Belirteçlerinin Sağkalım Üzerine Etkisi
Tolga Doğan
S-081
Mide karsinomlu Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Tipi ve Tümör lokalizasyonu’nun sağ kalıma etkileri
Fatih Tay
S-082
Opere safra kesesi ve safra yolları karsinomlu hastalarımızda hastalıksız sağ kalımı etkileyen faktörler: Gerçek yaşam verisi - tek merkez deneyimi
Funda Yılmaz
S-083
Metastatik Pankreas Kanserinde Oksidatif Stresin Rolü
Selin Aktürk Esen
S-084
Metastatik Kolorektal Karsinomda TARE etkinliği, Tek Merkez Deneyimi
Bengü Dursun
S-085
Evre 1-3 Kolon Kanserinde Preoperatif Prognostik Nutrisyonel İndeks ve Sistemik İnflamatuvar Yanıt Belirteçlerinin Sağkalıma Etkisi
Elif Yüce
S-086
Gastrointestinal stromal tümörlü hastalarda imatinib tedavisinin “off-target” etkisi olan miyelosüpresyonun “on-target” etki üzerine prediktif etkisinin analizi
Hacı Arak
S-088
Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Neoplazmaların evrelemesinde 68Ga-DOTATATE-PET/BT ve 18FDG-PET/BT Görüntülemenin Karşılaştırılması
Ertan Şahin
S-089
Metastatik HER-2 negatif mide kanseri tedavi seçiminde yaşın etkisi
Ahmet Özveren
İLKADIM SALONU
08:30 - 10:00
DR. METİN ARAN OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: METASTATİK MEME KANSERİ
Moderatör: Yeşim Eralp
Vaka 1 Eda Tanrıkulu
Vaka 2 Şaban Seçmeler
Panelistler:
Cerrah Hasan Karanlık
Radyasyon Onkolog Nuran Beşe
Radyolog Erkin Arıbal
Tıbbi Onkolog Sema Sezgin Göksu
Patolog Fatma Tokat
10:00 - 10:45

FARMANOVA UYDU SEMPOZYUMU
HR+ HER2- mMK'da Yaşam için Valamor: Uzmanlarla Sorular ve Cevaplar
Konuşmacılar: Sercan Aksoy, Ahmet Sezer ve Nilüfer Avcı
10:45 - 12:00
JİNEKOLOJİK KANSERLER
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Pınar Saip
10:45 - 11:05
Epitelyal Over Kanserlerinde 1. Seri Sistemik Tedavi ve İdame Tedaviler
İbrahim Petekkaya
11:05 - 11:25
Erken Evre Endometriyum Kanserlerinde Sistemik Adjuvan Tedavi: Hangi Tedavi? Kime? Ne Kadar?
Fatih Teker
11:25 - 11:45
Metastatik Serviks ve Endometriyum Kanserlerinde Yeni Sistemik Tedaviler
Serkan Keskin
11:45 - 12:00
Tartışma
12:45 - 13:45
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:45 - 14:25

ASTELLAS UYDU SEMPOZYUMU
Prostat Kanserinde Zamanın Ötesinde: XTANDI™
Oturum Başkanı: Ender Kurt
Konuşmacılar:
Atakan Demir
Metastatik Hormona Duyarlı Prostat Kanserinde XTANDI™
Hüseyin Salih Semiz
Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde XTANDI™
14:25 - 15:00
ANA OTURUM
(En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Faysal Dane
15:00 - 16:15
MEME KANSERİ - III
Oturum Başkanları: Fuat Demirelli, Güzin Demirağ, Nazan Günel
15:00 - 15:20
İleri Evre Luminal Tip Meme Kanserinde Tedavi Algoritması Nasıl Olmalı?
Başak Oyan Uluç
15:20 - 15:40
İleri Evre Her2+ Meme Kanserinde İdeal Tedavi
Mehmet Ali Nahit Şendur
15:40 - 16:00
İleri Evre Triple Negative Meme Kanserinde Son Gelişmeler
Taner Korkmaz
16:00 - 16:15
Tartışma
16:15 - 17:00

BMS UYDU SEMPOZYUMU
2. Basamak mKHDAK'inde Nivolumab Tedavisi ve Klinik Vaka Deneyimleriyle Doğru Hasta Profili
Moderatör: Adnan Aydıner
Konuşmacı: Başak Bala Öven
17:00 - 18:15
DESTEK TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Neşe Güney, Özlem Ata
17:00 - 17:20
Onkolojide Güvenli Aşı Uygulamaları: Kime? Hangi Aşı? Ne Zaman?
Ayşe Sesin Kocagöz
17:20 - 17:40
Covid Aşılarında Neredeyiz?
Esin Şenol
17:40 - 18:00
Pandemide Nötropeni Tedavisi
Serkan Değirmencioğlu
18:00 - 18:15
Tartışma
CONK BAYIRI SALONU
08:30 - 10:00
DR. İMER ADALI OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ÜST GİS TÜMÖRLER
Moderatör: Berksoy Şahin
Vaka 1 Tolga Köşeci
Vaka 2 Ertuğrul Bayram
Panelistler:
Cerrah Tamer Karşıdağ
Radyasyon Onkolog Meriç Şengöz
Nükleer Tıp Akın Yıldız
Tıbbi Onkolog Sezer Sağlam
Radyolog Yasemin Gündüz
10:45 - 12:00
KANSER TEDAVİSİ SONRASI YAŞAM
Oturum Başkanları: Abdullah Büyükçelik, Okan Kuzhan
10:45 - 11:05
Tedavi Sonrası Fertilite
Yasemin Kemal
11:05 - 11:25
Kanser Hastalarında Psikolojik Sorunlarla Baş Etme Yolları
Özgür Tanrıverdi
11:25 - 11:45
Onkolojik Tedavi Sonrası Kognitif Fonksiyon Bozukluklarının Yönetimi
Burak Civelek
11:45 - 12:00
Tartışma
13:00 - 13:45
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
15:00 - 16:15
ONKOLOJİDE HUKUKSAL KONULAR
Oturum Başkanları: Mustafa Özdoğan, Özlem Sönmez
15:00 - 15:20
Mal Practice Uyuşmazlıklarında Yüksek Yargının Son Kararları
Metin Kayaçağlayan
15:20 - 15:40
Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam - Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Metin Kayaçağlayan
15:40 - 16:00
Tıbbi Onkologların Hakları ve Hak Kayıpları
Tarık Salman
16:00 - 16:15
Tartışma
17:00 - 18:15
KANSER VE BESLENME
Oturum Başkanları: Filiz Çay Şenler, Güngör Utkan
17:00 - 17:20
Beslenme Bozukluğunda Zıt Kutuplar: Kaşeksi & Obezite
Dilşat Baş
17:20 - 17:40
Vitamin Takviyesi: Yarar mı? Zarar mı?
Tülay Akman
17:40 - 18:00
Kanser Tedavisinde Beslenmenin Rasyoneli
Derya Kıvrak Salim
18:00 - 18:15
Tartışma
ANAFARTALAR SALONU
08:30 - 10:00
DR. UĞUR DERMAN OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: NON TÜBÜLER GİS TÜMÖRLERİ
Moderatör: Ömer Dizdar
Vaka 1 Seher Nazlı Kazaz
Vaka 2 Mustafa Atcı
Panelistler:
Cerrah Güralp Ceyhan
Radyolog Nagihan İnan Gürcan
Tıbbi Onkolog Ümmügül Üyetürk
Patolog Sibel Erdamar
10:45 - 12:00
ERKEN EVRE AKCİĞER KANSERLERİNDE TEDAVİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Hacı Mehmet Türk
10:45 - 11:05
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedavi Hangi Hastaya, Hangi Tedavi?
Gamze Gököz Doğu
11:05 - 11:25
Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tedavi
Oğuz Kara
11:25 - 11:45
Lokal İleri Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Çağlayan Geredeli
11:45 - 12:00
Tartışma
13:00 - 13:45
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
15:00 - 16:15
METASTATİK AKCİĞER KANSERLERİNE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Aytuğ Üner, İlhan Öztop
15:00 - 15:20
EGFR, ALK, ROS-1 Pozitif Akciğer Kanserlerinde Tedavi
Nebi Serkan Demirci
15:20 - 15:40
EGFR, ALK, ROS-1 Dışı Sürücü Mutasyonu Pozitif Akciğer Kanserlerinde Tedavi
Özlem Ercelep
15:40 - 16:00
Sürücü Mutasyonu Olmayan Akciğer Kanserlerinde Tedavi
Adem Deligönül
16:00 - 16:15
Tartışma
17:00 - 18:15
DİĞER TORASİK KANSERLER
Oturum Başkanları: Ali Arıcan, Mahmut Gümüş
17:00 - 17:20
Metastatik Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde 1. Basamak ve Sonrasında Tedavi
Mustafa Karaca
17:20 - 17:40
Mezotelyoma Tedavisinde Yenilikler
Mehmet Küçüköner
17:40 - 18:00
Timus Tümörleri ve Akciğer Nöroendokrin Tümörleri
Ahmet Dirican
18:00 - 18:15
Tartışma
18:00 - 19:15
UZMANINA DANIŞ OTURUMU
İLKADIM SALONU
Konu: Sarkom
Mentor: İbrahim Yıldız
Vaka Sunucusu: Elif Şenocak Taşçı
CONK BAYIRI SALONU
Konu: Memenin Nadir Tümörleri
Mentor: Yalçın Çırak
Vaka Sunucusu: Ömür Kaman
ANAFARTALAR SALONU
Konu: Metastatik Melanom
Mentor: Ahmet Bilici
Vaka Sunucusu: Atakan Topçu
ARIBURNU SALONU
Konu: Ürogenital Kanserler
Mentor: Halil Kavgacı
Vaka Sunucusu: Osman Bütün
SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - I
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - MEME KANSERLERİ-II VE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Meltem Baykara, Bahiddin Yılmaz
Tartışmacılar: Alper Can, Dinçer Aydın
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-090
Berrak hücreli over kanserlerinin retrospektif analizi;tek merkez çalışması
Engin Eren Kavak
S-091
Over kanserinde CD47 ekspresyonunun klinik ve prognostik önemi
Nazife Gümüş
S-092
Over germ hücreli tümörlerde kurtarma tedavisi olarak yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre transplantasyonu tek merkez deneyimi
Musa Barış Aykan
S-093
Endometrium Kanserinde Idh-1 132 H Mutasyonunun Prognoz Üzerine Etkisi
Hacer Demir
S-094
Karboplatin Desensitizasyon İle Tedavi Edilen Over Kanseri Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri, Sağ Kalım Ve Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler
Nail Paksoy
S-095
Uterin Karsinosarkomlarda Her-2/NEU Overekspresyonu ve Prognostik Önemi
Hüseyin Salih Semiz
S-096
Serviks kanseri hücre hattında CDK 4/6 inhibitörü olan ribosiklibin kemoduyarlılaştırma etkinliğinin araştırılması
Sena Ece Davarcı
S-097
Östrojen reseptörü pozitif premenopozal meme kanserli hastalarda androjen reseptörü ekspresyonunun prognostik önemi
Hasan Çağrı Yıldırım
S-098
Hormon pozitif ileri evre meme kanseri tanısıyla CDK 4/6 inhibitör tedavisi alıp progresyon gözlenen hastalarda sonraki basamaklarda kullanılan tedavilerin etkililik ve güvenliliği - TOG Meme Kanseri Çalışma Grubu
Cengiz Karaçin
S-099
HER2 pozitif meme kanserinde farklı neoadjuvan tedavi verilen hastalarda patolojik yanıt ve PFS'nin değerlendirilmesi
Kadir Eser
S-100
Geriatrik (>=65 yaş) meme kanseri hastalarında CDK 4/6 inhibitörlerine bağlı toksisiteler ve yönetimi, prospektif gerçek yaşam verisi, TOG çalışması
Okan Avcı
S-101
HER2 pozitif lokal ileri ve metastatik meme kanserinde ilk sıra pertuzumab+trastuzumab+docetaksel kombinasyon tedavisi ile klinik tam yanıt elde edilen hastalarda tam yanıtı etkileyen faktörler
Taliha Güçlü Kantar
S-102
CDK 4/6 inhibitörü kullanımı ilişkili nötropeni ve klinik yansımaları
Eyüp Çoban
S-103
Metastatik meme kanserli hastalarda CDK4/6 inhibitörleri ile eş zamanlı kullanılan proton pompa inhibitörlerinin sağkalım sonuçlarına etkisi
Dilek Çağlayan
S-104
Meme kanserinde aksillanın klinik değerlendirilmesi, intra-operatif frozen ve aksiller diseksiyonun yerine geçebilir mi ?
Nilüfer Bulut
S-105
Metastatik meme kanserinde cdk4/6 inhibitörleri ile erken dönemde gelişen nötropeninin sağkalıma etkisi
Kadriye Bir Yücel
S-106
Kanserli hastalarda kemoterapi öncesi HBs Ag, Anti-HBs ve izole Anti -HBc Pozitiflik oranları ve kanser türüne göre dağılımın incelenmesi
Özgür Açıkgöz

SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - II
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ, SARKOMLAR VE HEMATOLOJİK ONKOLOJİ
Oturum Başkanı: Züleyha Çalıkuşu
Tartışmacılar: Nedim Turan, Nadire Küçüköztaş
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-107
Lokal ileri baş boyun kanserlerinde konkomitan kemoradyoterapi alan hastalarda sağkalımı predikte eden faktörler: Tek merkez deneyimi
Feride Yılmaz
S-108
Medüller Tiroid Kanserinde Vandetanib Deneyimimiz
Sevinç Ballı
S-109
Lokal İleri Bazal Hücreli Karsinom Tedavisinde Vismodegib Etkinliği ve Yan Etki Değerlendirilmesi: Tek Hekim Deneyimi
Utku Burak Bozbulut
S-110
Baş ve Boyun Kanserlerinde (Kemo)Radyoterapi Sonrası Primer ve Rekürren/Refrakter Dokuda PD-L1 ve VISTA Ekspresyon Durumunun Karşılaştırılması
Osman Sütçüoğlu
S-111
Speedy/RINGO proteinin SH-SY5Y nöroblastom hücrelerinde MAPK ve AKT yolları üzerine olan etkisi
Özgür Tanrıverdi
S-112
Tedavi öncesi yüksek pan-immun-inflamasyon değerleri lokal ileri nazofarinks kanseri tanılı hastalarda kemoradyoterapi sonrası osteoradyonekroz sıklığını tahmin etmede güçlü bir prediktif faktördür
Büşra Yılmaz
S-113
Kaposi sarkomlu olguların klinik özelliklerinin değerlendirilmesi, tek merkez deneyimi
Engin Eren Kavak
S-114
Tek Merkez Sarkom Deneyimi ve Ki-67 Proliferatif İndeksi ile Genel Sağkalım İlişkisi
Mert Tohumcuoğlu
S-115
Lokalize Ewing Sarkomlu Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlarının Analizi: Tek Merkez Deneyimi
Ender Kalacı
S-116
Geriatrik Hastalarda Yumuşak Doku Sarkomlarının Klinik Gidişleri ve Özellikleri
Metin Pehlivan
S-117
İbrutinib tedavisi ile tam yanıt alınan Kutanöz Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Mehmet Türker
S-118
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda Tedavi Edilen Primer Mide Lenfomalı Hastaların Uzun İzlem Sonuçları
Ilgın Akbıyık
S-119
Primer Gastrik Non-Diffüz Büyük B-hücreli Lenfoma Tanılı Hastaların Sosyo-demografik Özelliklerinin ve Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Murat Bardakçı
S-120
Primer İntestinal Lenfoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi ve Prognostik Faktörlerin Saptanması
Merve Turan

SÖZLÜ BİLDİRİLER SALONU - III
10:45 - 12:45
SÖZLÜ BİLDİRİLER - AKCİĞER KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Aziz Yazar, Fatma Paksoy Türköz
Tartışmacılar: Fatih Karataş, Sinan Karaaslan
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-121
Küçük hücreli-dışı akciğer kanserinde primer tümör çapı ve SUVmax değerlerinin patolojik lenf nodu tutulumuna etkisi
Ali Aytaç
S-122
Opere olmuş küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında monosit lenfosit oranı ile genel sağkalım arasındaki ilişki
Zeynep Yüksel
S-123
Klinik çalışmalar akciğer kanseri tedavisinde gelişmekte olan ülkelerdeki hastalar için bir avantaj mı?
Cihan Erol
S-124
İdame Racotumomab Aşı Tedavisinin Evre IIIB ile Evre IV Skuamöz Hücreli Akciğer Kanseri Hastalarında Karşılaştırılması
Ersin Özaslan
S-125
Neoadjuvan kemoterapi ile kombinasyonda immunoterapi radyoterapiden daha güvenli midir?
Sinem Akbaş
S-126
İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri (İKİ) Kullanan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli (KHDAK) Hastalarda İmmün İlişkili Yan Etki (İİYE) Gelişiminin ve Steroid Kullanımının Tümör Yanıtı Üzerine Etkileri
Gülin Alkan Şen
S-127
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Birinci Basamak Alektinib Etkinliğini Değerlendirmede ALK-Pozitif Hücre Yüzdesi: Yeni Bir Biyobelirteç Adayı mı?
Mutlu Hızal
S-128
Seri Likit Biyopsi Örneklemenin Akciğer Kanseri Hastalarında Kullanımı ve Klinik Uygulamalar İçin Algoritma Önerisi: Tıbbi Genetik Bakış Açısı
Çağla Rencüzoğulları
S-129
Primer Akciğer Kanserinde Lenfatik İnvazyonun Sağ Kalıma Etkisi; Erken Evrede Lenfatik İnvazyon Varlığı Hangi Hastalarda Önemli?
Kadir Burak Özer
S-130
Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Birinci Basamak Tedavisinde Kemoterapi ile Kombine Atezolizumab Gerçek Hayat Verisi: Türk Onkoloji Grubu
Mustafa Gürbüz
S-131
MET Alterasyonu Pozitif İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Crizotinib Etkinlik ve Yan Etki Değerlendirilmesi: Türk Onkoloji Grubu
Mustafa Gürbüz
S-132
Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde İmmunoterapi: Yeni bir Prediktif ve Prognostik Skorlama Sistemi
Ömer Diker
S-133
Cisplatin bazlı yüksek emetojenik kemoterapi alan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda üçlü antiemetik proflakside granisetron ve palonosetronun karşılaştırılması
Murat Araz

KURS / ARIBURNU SALONU
09:00 - 11:30
MAKALE OKUR YAZARLIĞI
Oturum Başkanları: Mutlu Hayran, Zafer Akçalı
09:00 - 09:30
Makale Okumanın Püf Noktaları
Mehmet Akif Öztürk
09:30 - 10:00
Makalede İstatistik Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Abdullah Sakin
10:00 - 10:30
Klinik Çalışma Nasıl Planlanır?
Saadettin Kılıçkap
10:30 - 11:00
Makale Yazmanın Ana Prensipleri
Ahmet Taner Sümbül
11:00 - 11:30
Tartışma
11:30
KAPANIŞ