- - -

Önemli Tarihler
1 Mayıs
2022
Kayıt & Konaklama
İsim Bildirme Son Tarihi
4 Şubat
2022
Kayıt & Konaklama
Erken Ödeme Tarihi
1 Mart
2022
Kayıt & Konaklama
Son İptal Tarihi
Bizi Takip Edin!

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı
Dr. Murat DİNÇER

Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Faysal DANE
Dr. Meral GÜNALDI
Dr. Şeyda GÜNDÜZ
Dr. Özlem SÖNMEZ
Dr. Mustafa Teoman YANMAZ
Kongre Mali Sekreteryası
Dr. Hilmi KODAZ

*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.